2/10/2017

Katalog przedmiotów fakultatywnych w roku akademickim 2017-2018

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych – wersja z dnia 13 grudnia 2017 r.

1/03/2017

Kierunkowe/Specjalnościowe efekty kształcenia

W związku z koniecznością opracowania opisów przedmiotów składających się na poszczególne programy kształcenia, przygotowano opisy efektów kształcenia dla wszystkich kierunków/specjalności prowadzonych na UMFC.

czytaj więcej »

14/10/2016

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2016-2017

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
1/10/2015

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2015-2016

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych – wersja 2 z dnia 13/10/2015.
1/10/2014

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2014-2015

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
7/10/2013

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2013-2014

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
10/01/2013

Formułowanie opisów modułowych efektów kształcenia – prezentacja

09 stycznia 2013 roku o godz. 11.00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego odbyło się zebranie informacyjne dla wszystkich P.T. Pedagogów UMFC, które prowadził prorektor ds. dydaktyki prof. zw. Andrzej Banasiewicz, dotyczące formułowania opisów modułowych efektów kształcenia. Materiał z zebrania w formie prezentacji przygotowanej przez dra Michała Sławeckiego znajduje się poniżej.

Plik:

10/01/2013

Opis przedmiotu

W dniu 08.01.2013 prorektor ds. dydaktyki prof. zw. Andrzej Banasiewicz zatwierdził wzór Opisu przedmiotu, obowiązujący w całej Uczelni dla przedmiotów i modułów. Służy on do opisu poszczególnych modułów na poziomie przedmiotów. Opis przedmiotu należy sporządzić osobno dla każdego poziomu kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia), posługując się zamieszczonym poniżej Przewodnikiem. W celu ułatwienia pracy przygotowano wzorcowy Opis przedmiotu dla przedmiotów prowadzonych na kierunku Muzyka Kościelna: Historia, teoria i semiologia gregoriańska; Śpiew liturgiczny – seminarium; Zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej.

Pliki:


Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al