BEZPIECZEŃSTWO

Aktualności

Przygotowania obronne 

Zarządzanie kryzysowe

Powszechna samoobrona i ochrona zabytków

Dokumenty, materiały i profilaktyka w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 37) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 375 w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst ujednolicony  10 kwietnia 2020 r.opracowany na podstawie – z. U. poz.511, 528 i 643
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – poz 403
 7. Zarządzenie Rektora UMFC nr 17/2020 z dnia 3 marca 2020 r.
 8. Zarządzenie Rektora UMFC nr 18/2020 z dn. 10 marca 2020 r.
 9. Zarządzenie Rektora UMFC nr 19/2020 z dn. 11 marca 2020 r.
 10. Zarządzenie nr 21/2020 z dn. 26.03.2020 w sprawie trybu pracy w UMFC w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19
 11. Zarządzenie nr 23/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 12. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV‑2 wśród członków społeczności UMFC
 13. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMFC
 14. Zarządzenie nr 25/2020 Rektora UMFC z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania czynszu najmu lokali w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 15. Zarządzenie nr 26/2020 Rektora UMFC z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMFC
 16. ORDINANCE no. 19/2020 of 11.03.2020 on the on prevention of the spread of the COVID-19 virus among members of the FCUM community
 17. Komunikat nr 1 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 18. Komunikat nr 2 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 19. Komunikat nr 3 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 20. Rekomendacja MNiSW
 21. Informacja GIS dla Uczelni
 22. Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-6
 23. Rozporządzenie Ministra NiSW sprawie Ograniczenia działalności Uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 i nowy termin na wprowadzenie  danych do POL-on
 24. Instrukcja działania umożliwiająca bezpieczną realizację zajęć i indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni
 25. Szczegółowe zasady dla pracowników UMFC

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach Artystycznych Organizowanych przez UMFC [pdf]

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez UMFC [pdf]

Wzór oświadczenia [pdf]

 

Zasady postępowania i podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

 1. Jak chronić siebie i swoich bliskich
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
 3. Wykaz telefonów i linków
 4. Plakaty Jak zapobiegać zakażeniu Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia
 5. Zasady postępowania

 

 


ostatnia modyfikacja: 21/09/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al