Rekrutacja 2020/2021

 

SZANOWNI KANDYDACI!

W trosce o wasz komfort podczas tegorocznej rekrutacji

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina organizuje dla was możliwość

testowego logowania do platformy ZOOM

przez trzy dni – w wyznaczonych godzinach – na każdym wydziale.

Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę!

Zadbajcie o komfort czasowy, sprzętowy i organizacyjny, swój oraz innych!

Pozwólcie nam też poznać wasze trudności i obawy :)

Szczegółowy grafik takich połączeń jest dostępny przez system IRK

i przesłany drogą mailową na skrzynki kandydatów.

Szczegóły TUTAJ [pdf].

 

Zapraszamy także do zapoznania się z instrukcją połączeń testowych ZOOM w UMFC [pdf]

Drodzy Kandydaci, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, informujemy o mogących wystąpić zmianach w zakresie terminów oraz sposobu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. Nasze działania podyktowane są troską o Wasze bezpieczeństwo oraz jednoczesną chęcią zapewnienia Wam możliwości udziału w rekrutacji na równych warunkach. Prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu on-line w sprawie rekrutacji!Dodatkowo wszystkim kandydatom na studia proponujemy konsultacje on-line z pedagogami naszej Uczelni. Na konsultacje będzie można umówić się bezpośrednio z pedagogiem, za pośrednictwem służbowego adresu e-mail: imię.nazwisko@chopin.edu.pl. Dokładny wykaz wszystkich pedagogów UMFC dostępny jest na stronie:
http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/wykladowcy

Zachęcamy jednocześnie do zadawania pytań dziekanom i kierownikom katedr, z możliwością umówienia się na spotkanie on-line poprzez platformę Zoom. 


Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra, dający możliwość kontynuowania nauki w szkołach doktorskich. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.Sprawdziany wiedzy i umiejętności nieobjętych zakresem egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Rektor Uczelni.

 


ostatnia modyfikacja: 02/07/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al