Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna

Projektodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Okres realizacji projektu: 1 luty 2010 r. – 30 sierpień 2013 r.
Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cel ogólny projektu: Dostosowanie kształcenia do wymogów nowoczesnego rynku sztuki

Celem projektu jest wdrożenie kształcenia w zakresie multimediów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej na studiach magisterskich UMFC i ASP, stymulowanie działań interdyscyplinarnych – plastyczno-muzycznych, aktualizację wiedzy kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt ma charakter dydaktyczny i kompleksowy obejmując swym działaniem także osoby spoza społeczności akademickiej, tj. nauczycieli szkół średnich.

Lider Projektu: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, tel./fax (0-22) 827 72 41 wew. 310; www.chopin.edu.pl
Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Napieralska, e-mail: napieralska@medialarts.pl
Z-ca Kierownika Projektu: dr Barbara Okoń-Makowska, e-mail: bomakowska@gmail.com

Partner Projektu: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa,  tel. (0-22) 320 02 00; www.asp.waw.pl
Reprezentant ASP w projekcie: prof. Wiktor Jędrzejec, e-mail: wiktor.jedrzejec@asp.waw.pl
Zespół Finansowy: Krakowskie Przedmieście 5, pokój 106, 1 piętro, Justyna Tyll, e-mail: justyna.tyll@asp.waw.pl, tel. (0-22) 320 02 22

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna POKL.04.01.01-00-172/09-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość dotacji: 2 999 947,40 PLN – 100%


ostatnia modyfikacja: 07/12/2017

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al