Kolegium Pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne powołano w 2019 r. jako jednostkę kontynuującą wcześniejszą działalność Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Długoletnim kierownikiem Studium była prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Kolegium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką umożliwiającą studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone w ramach Kolegium mają charakter fakultatywny dla wszystkich Wydziałów UMFC.

Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mają możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych po otrzymaniu zgody Rektora, odpłatnie, w ramach zajęć prowadzonych dla studentów.

Zajęcia w ramach Kolegium Pedagogicznego obejmują:

  1. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych
  2. dydaktykę przedmiotową
  3. przedmioty uzupełniające
  4. praktyki pedagogiczne

Program Kolegium Pedagogicznego UMFC 

Wybór metodyk Kolegium Pedagogicznego UMFC

Opłata za dyplom ukończenia Kolegium Pedagogicznego UMFC – 30 zł
Dla słuchaczy eksternistycznych opłaty wg cennika UMFC, tj. za przedmiot kończący się egzaminem – 300 zł, za przedmiot kończący się zaliczeniem – 150 zł, godzina praktyki – 10 zł

Nr konta 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 z dopiskiem MSP

Kierownik Kolegium Pedagogicznego – st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa, dyżur: 11:00 – 14:00 (wtorek)
Sekretariat – Małgorzata Kozłowska
Pokój 411 (II piętro), telefon: 22 2789 265
e-mail: msp@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al