Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Wokalno-Aktorski WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Wydział przygotowuje wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje nie tylko przedmioty zapewniające przygotowanie wokalne (śpiew solowy, praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), lecz także przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja), a także ogólnomuzyczne i humanistyczne. W celu umożliwienia studentom zdobywania doświadczenia wokalno-scenicznego Wydział współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Warszawską Operą Kameralną, na których scenach studenci realizują pełnowymiarowe spektakle operowe. Mają także możliwość brania udziału w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią. Wydział zatrudnia wykwalifikowaną kadrę wybitnych pedagogów posiadających niekwestionowany dorobek artystyczny i naukowy.

Od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci na studia II stopnia mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziekan:

prof. dr hab. Robert Cieśla

Prodziekan:

wykł. Tomasz Krezymon

Sekretariat:

sekretariat: mgr Katarzyna Kicman, mgr Agnieszka Ciesielska pokój 307, tel. (22) 2789 222, (22) 2789 249

e-mail: wokalistyka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 03/09/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al