Studio Filmowe S-2 Wydziału Reżyserii Dźwięku

31/12/2010

STUDIO FILMOWE WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU PO 46 LATACH – ZREWITALIZOWANE!!!

Po wielu latach starań Wydział Reżyserii Dźwięku otrzymał zgodę władz Uczelni na rewitalizację studia filmowego. Prace remontowe, a potem instalacyjne, trwały prawie cztery miesiące. Animatorem i koordynatorem prac był profesor Andrzej Bohdanowicz, który poświęcił swój czas i energię, aby zostały one doprowadzone do końca.
W dniu 14 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Studia Filmowego w UMFC. Przemawiając na powitanie prof. Andrzej Bohdanowicz podziękował rektorowi – prof. Stanisławowi Moryto, kanclerzowi – Markowi Bykowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia rewitalizacji, kierownikowi administracji – Pawłowi Sroczyńskiemu i wszystkim pracownikom Uczelni, którzy brali udział w remoncie i instalacji urządzeń, pedagogom Wydziału za wkład merytoryczny i konsultacje a także studentom za pomoc w różnych etapach remontu.
Prodziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku, prof. Małgorzata Lewandowska w imieniu pedagogów i studentów Wydziału wyraziła wdzięczność i uszanowanie dla prof. Andrzeja Bohdanowicza za wielki wkład pracy na rzecz rewitalizacji studia. Życzyła wszystkim takiej energii i siły sprawczej, jaką dysponuje Profesor.
Uwieńczeniem uroczystości była projekcja dwóch filmów udźwiękowionych przez studentów Wydziału – Igę Stankiewicz i Mateusza Irisika. Projekcja odbyła się – nareszcie … – w systemie odtwarzania dźwięku 5-1, z siedmiu nowych głośników; obraz oglądano na wielkim, nowym ekranie. 


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno