Uroczyste Obchody Święta Uczelni

22/02/2011

22 lutego 2011 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lutego 2011 r. obchodzono uroczyście Święto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in. Metropolita Warszawski Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP, prof. Wiktor Jędrzejec Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, Poseł Joanna Fabisiak, Senator prof. dr hab. Marek Rocki (w latach 1999-2005 Rektor SGH) Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, Pani Ewa Tomaszewska (była poseł i senator, a w latach 2007-2009 Europoseł), Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Marek Kraszewski Dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, rektorzy uczelni warszawskich, dyrektorzy szkół muzycznych, przedstawiciele placówek dyplomatycznych. 
Aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi przyznanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP. Wręczenia odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Na ręce Rektora UMFC prof. Stanisława Moryto skierowano wiele listów okolicznościowych.
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski przekazał Rektorowi UMFC archiwalną księgę zawierającą wpisy i wykazy przedmiotów prowadzonych przez pedagogów Warszawskiego Instytutu Muzycznego w latach 1899-1900.
W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowanie wygłosiła prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.
W części  artystycznej wystąpili: Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Andrzej Gębski – skrzypce, Andrzej Wróbel – wiolonczela. Artyści wykonali Rondo z Tria A-dur op. 12 K. Lipińskiego.

Pro­gram uro­czy­sto­ści

Hymn pań­stwowy
Wystą­pie­nie Rek­tora prof. Sta­ni­sława Moryto
Odczytanie przez Ministra Jacka Michałowskiego listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników uroczystości
Wrę­cze­nie odznaczeń państwowych
Wręczenie odznaczeń resortowych
Wręczenie medali pamiątkowych
Podziękowanie prof. dr Mieczysławy Demskiej-Trębacz
Uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
Wrę­cze­nie dyplo­mów dok­tora habi­li­to­wa­nego
Gaude Mater Polo­nia
Wrę­cze­nie Medalu Magna cum Laude
Wrę­cze­nie sty­pen­diów Soci­été Générale
Wrę­cze­nie Grand Prix Rek­tora
Uro­czy­sta fanfara

Część arty­styczna

Karol Lipiń­ski — RondoTria A-dur op. 12
Wyko­nawcy
Kon­stanty Andrzej Kulka — skrzypce, Andrzej Gęb­ski — skrzypce, Andrzej Wró­bel — wiolonczela


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno