Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2011/2012

5/10/2011

4 października 2011 r., godz. 12:00

We wtorek na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 2011/2012. Rektor UMFC prof. Stanisław Moryto powitał wielu znakomitych gości przybyłych na tę uroczystość m.in.: Jego Eminencję Ks. Kardynała Józefa Glempa, Biskupa Tadeusza Pikusa, który reprezentował Metropolitę Warszawskiego – Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Opata Benedyktynów w Tyńcu o. dr Bernarda Sawickiego, Pana prof. Wiktora Jędrzejca – Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią Wiolettę Laszczkę – Naczelnik Wydziału ds. Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłów i senatorów RP, rektorów wyższych uczelni, doktorów honoris causa UMFC, przedstawicieli placówek dyplomatycznych, dyrektorów szkół muzycznych oraz instytucji kultury.

Po przemówieniu JM Rektora prof. Stanisława Moryto nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów. W tym roku akademickim rozpocznie studia 350 nowo przyjętych studentów na siedmiu wydziałach naszego Uniwersytetu.
Następnie prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

W dalszej części uroczystości dyr. Jędrzejec wręczył wyróżnienia przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Honorowe Odznaki ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Ministra za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Laureatką tej nagrody została prof. Maja Nosowska.

Fundacja Pro Polonia Society, po raz kolejny, przyznała stypendia wyróżniającym się studentom UMFC, które wręczył prof. Ryszard Cieśla – Prorektor ds. dydaktyki UMFC i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae. Dziekan Wydziału  Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński wręczył nagrody laureatom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa. Z kolei głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów UMFC p. Zuzanna Całka.

Pierwszą część uroczystości zakończył wykład inauguracyjny pt. Mistyka melo­dii – mię­dzy cho­ra­łem gre­go­riań­skim a Cho­pi­nem, który wygłosił o. dr Ber­nard Sawicki, opat klasz­toru Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu.
W części arty­stycznej wystąpił Eunho Chang (Korea Płd.), który wykonał na fortepianie własną kompozycję  The Unification of The Four Ele­ments (2008).


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno