XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2014

13/03/2014

6 marca 2014 r.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Debata ,,Promocja studentów uczelni artystycznych w Polsce i Europie – jak wytyczyć drogę kariery absolwenta”

Marta Ewa Olbryś

Artystyczna kariera polskiego studenta!

6 marca br. na XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2014 odbyła się debata pod hasłem „Promocja studentów uczelni artystycznych w Polsce i  Europie – jak wytyczyć drogę kariery absolwenta”. W debacie w Pałacu Kultury i Nauki udział wzięli rektorzy i prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni artystycznych w kraju, a także dyrektorzy biur karier.

Wstępem do dyskusji były wystąpienia:

prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Kłosiewicz – prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, której zdaniem droga zawodowa absolwenta uczelni muzycznej zaczyna się od dzieciństwa. Muzyka jest  dziedziną, która wymaga nieustających ćwiczeń, a wykwalifikowany zawodowy muzyk nie może sobie pozwolić na przestój, gdyż odbywałoby się to kosztem jego umiejętności i talentu. Wykształcenie polskiego muzyka jest niezwykle kosztowne, a jego umiejętności wielokrotnie przewyższają światowe standardy i dlatego właśnie w Polsce chcą studiować młodzi ludzie z całego świata.

Swoje stanowisko zaprezentował także prof. dr hab. Jan Tutaj – prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który wskazywał na konieczność powstania ogólnopolskiej platformy internetowej zbierającej dane ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych. Zaprezentował metodologię i szczegółowy plan rozwoju takiego narzędzia.

Prezentacja Marty Piaseckiej – doświadczonego kierownika Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego –  stała się idealnym uzupełnieniem wystąpień sensu stricte artystycznych, pokazując strategie rozwoju kariery absolwentów wielkiego uniwersytetu. Jej zdaniem problemy występujące w sektorze edukacji artystycznej związane z biurami karier wynikają w większości z tego, że biura dopiero zaczynają swoją działalność.

Na spotkaniu obecna była także Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik ds. Szkolnictwa Artystycznego Prezydent m.st. Warszawy. Opowiedziała o pomysłach współpracy miasta z uczelniami artystycznymi oraz ułatwianiu funkcjonowania i podejmowania pracy przez absolwentów tych uczelni.

Pomysłodawcą i moderatorem spotkania był dr hab. Artur Krajewski z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, który wskazał na potrzebę centralizacji biur karier uczelni artystycznych, nie tylko ze względów finansowych. Absolwenci uczelni artystycznych stanowią niewielki procent absolwentów wszystkich uczelni w kraju, stąd warto uważnie śledzić karierę każdego z nich w kraju i za granicą.

Na debacie przedstawiono drogi planowania i rozwoju kariery zawodowej absolwentów uczelni artystycznych, mówiono o możliwościach zatrudnienia, ale także o trudnościach polskiego absolwenta szkoły artystycznej, zwłaszcza uczelni muzycznej. Pojawiło się też wiele pytań do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego przedstawiciel niestety nie dotarł na debatę.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektyw to od ponad dwóch dekad ważne miejsce do prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, wyższych, instytucji oświatowych, artystycznych i samorządowych. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów podczas spotkań, debat, paneli, konferencji, prezentacji wśród środowisk edukacyjnych i artystycznych. To także od wielu lat miejsce, w którym spotykają się  uczelnie z Europy i całego świata w celu wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy międzynarodowej.

 


ostatnia modyfikacja: 13/03/2014

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno