Konferencja „Katedra kameralistyki fortepianowej. Przyszłość. Przeszłość”

26/11/2019

Szanowni Państwo,
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zaprasza na TRZYDNIOWĄ KONFERENCJĘ w dniach 29.11 (koncert), 30.11 i 1.12. (konferencje) 2019 r. Będą to konferencje kompleksowo ujmujące dziedzinę aktywności zawodowej jaką jest kameralistyka, dotykającą zagadnień dotyczących nauczania na wszystkich szczeblach edukacji. Zaproszeni zostali wybitni specjaliści w swoich dziedzinach z Polski i zagranicy.
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie naszego zaproszenia drogą mailową i poprzez wydrukowanie plakatu w formacie najlepiej A3, za co z góry serdecznie dziękujemy.
Podczas konferencji rozdawane będą zaświadczenia uczestnictwa podpisane przez kierownika Katedry prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską.

Serdecznie zapraszamy

ad. dr hab Joanna Maklakiewicz i  dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

joanna.maklakiewicz@chopin.edu.pl, robert.morawski@chopin.edu.pl, tel.: 606 307 806Konferencja „Katedra kameralistyki fortepianowej. Przyszłość. Przeszłość”

Piątek, 29.11.19, godz. 18.00 Sala Koncertowa UMFC
Przyszłość kameralistyki fortepianowej z perspektywy kompozytora”
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
Koncert (po wykładzie), w programie: F. Schubert, A. Kościów, P. Mykietyn, I. Strawiński. Wykonawcy: Piotr Hausenplas – wiolonczela, Lech Napierała – fortepian, Tomasz Herbut – fortepian, Mischa Kozłowski – fortepian, Kornelia Radziszewska – skrzypce, Grzegorz Prokopczuk – fortepian, Paweł Popko – fortepian, Piotr Thieu Quang – klarnet, Maria Leszczyńska – wiolonczela, Piotr Thieu Quang – klarnet, Łukasz Dyczko – saksofon, Julia Łozowska – fortepian

Sobota, 30.11.19 Audytorium im. Karola Szymanowskiego

10.00 Młody muzyk we współczesnym świecie – rola, edukacja, wyzwania, perspektywy
prof. Tomasz Herbut (Berne University of the Arts – Szwajcaria/Switzerland)

11.00 Pieśń – Sztuka dialogu, czy błąd komunikacji.
dr hab. Lech Napierała (AM w Krakowie)
Dyskusja

12.30 Henri Duparc i jego pieśni
Maciej Pikulski / Juan Laboreria Zibillaga
( Wyższa Szkoła Muzyczna „Musikene” Centro Superior de Música del País Vasco
San Sebastian, Hiszpania)

Przerwa obiadowa

14.00
Panel „Duet z fortepianem w czasie reform. Wszystkie stopnie edukacji. Wnioski i perspektywy” Moderator: dr hab. Joanna Maklakiewicz

Paneliści:
prof. Krystyna Borucińska, mgr Beata Karolak (POSM I st. im. Emila Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie), mgr Joanna Derenda – Łukasik (PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy),
mgr Marzena Buchwald (PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy), mgr Michał Bruliński (UW/UMFC), dr hab. Katarzyna Sokołowska (UMFC), prof. Katarzyna Jankowska (UMFC)

Godz. 16.00
Panel „Struktura formalna, a zawartość artystyczna” Moderator: dr hab. Joanna Maklakiewicz

Paneliści
prof. Krzysztof Lipka (UMFC), Ariadna Lewańska (CCF UW), prof. Katarzyna Jankowska (UMFC) prof. Robert Morawski (UMFC), prof. Jerzy Marchwiński.


Niedziela, 1.12.2019
Godz. 10-14
Kurs mistrzowski prof. Macieja Pikulskiego
Koncepcja i organizacja ad dr hab. Joanna Maklakiewicz

Niedziela, 1.12.2019 Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Konferencja
„Jedna kameralistyka – różne profesje? Aspekty wykonawstwa kameralnego.”

10.00 Specyfika pracy pianisty z instrumentami smyczkowymi.
ad. dr hab. Monika Tarcholik (AM w Krakowie)

10.45 Kanon duetu fortepianowego w średnim i wyższym szkolnictwie
muzycznym w Polsce: teoria a praxis
mgr Michał Bruliński (Uniwersytet Warszawski oraz UMFC)

11.30 Józef Wieniawski, Artur Rubinstein, Piotr Anderszewski: pianiści
kompletni
Lech Dzierżanowski (IMIT)

12.15 Kameralistyka kompozytorów UMFC
ad. dr hab. Aldona Nawrocka

13.00 – Profesjonalne oczekiwania śpiewaka wobec pianisty. Pianisty
wobec śpiewaka. Relacje w pedagog śpiewu pianista.
prof. dr hab. Ewa Biegas (AM w Katowicach) oraz prof. dr hab. Grzegorz
Biegas (AM w Katowicach)

13.45 Przerwa obiadowa

15.00 Poldovski, czy ostatnie ogniwo rodzinnej tradycji?…
prof. dr hab.Grażyna Wota (AM we Wrocławiu)


15.45 Pianista na usługach – wymagania warsztatowe i artystyczne
pianisty konkursowego
dr hab. Marcin Sikorski (AM w Poznaniu)


16.30 Trio – kwartet – kwintet: relacje panujące w większych zespołach
wykł. Krzysztof Stanienda (UMFC)


17.15 Kwartet smyczkowy – swoiste studium kameralistyki
ad. dr hab. Marek Czech

18.00 Polska muzyka kameralna XIX, i XX w.
dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

Koncepcja i organizacja dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC 


ostatnia modyfikacja: 26/11/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno