Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Jędrzejewskiego

23/09/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Jędrzejewskiego w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka która odbędzie się 7 października 2020 r. (środa) o godz. 14:00.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Jędrzejewskiego odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Gość zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia do udziału w obronie na adres rda@chopin.edu.pl i będzie proszony o przesłanie adresu e-mail na który zostanie przesłane zaproszenie (link) do spotkania.

Temat pracy: „Improwizacja jako kompozycja w czasie rzeczywistym na przykładzie autorskich Kreacji na wiolonczelę solo”

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Bauer

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

Recenzenci: Prof. Dr hab. Andrzej Wróbel

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. Dr hab. Krzysztof Knittel

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

Praca doktorska udostępniona będzie w Bibliotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2 oraz pod adresem internetowym: https://chopinedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martyna_cinak-modzelewska_adm_chopin_edu_pl/EsQtzm47AxBBt0FCDMo-RNsB4LTUC6O9t2S_ogEUQOSB0g?e=6K4daK

 

Na stronie internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie http:// http://www.chopin.edu.pl/pl/sztuka-i-nauka/doktoraty-i-habilitacje zamieszczone są recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej.


ostatnia modyfikacja: 23/09/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno