26/10/2016

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) powołał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Skład komisji:

 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC – przewodniczący, prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 • ad. dr hab. Michał Sławecki – koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia
 • ad. dr Miłosz Bembinow – przedstawiciel Wydziału I
 • ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – przedstawiciel Wydziału II
 • prof. dr hab. Tomasz Strahl – przedstawiciel Wydziału III
 • ad. dr hab. Jolanta Janucik – przedstawiciel Wydziału IV
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC – przedstawiciel Wydziału V
 • prof. dr hab. Witold Osiński – przedstawiciel Wydziału VI
 • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – przedstawiciel Wydziału VII
 • stud. Katarzyna Stasiewicz – przedstawiciel Studentów
 • mgr Paweł Choina – przedstawiciel Doktorantów

Załącznik w pdf: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1/10/2016

Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2016/2017

Wydział I – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 • dr Miłosz Bembinow
 • mgr Andrzej Karałow – doktorant
 • Przemysław Marcyniak – student
Wydział II – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – przewodnicząca
 • dr hab. Jarosław Wróblewski
 • dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła
 • mgr Krzysztof Garstka
 • Wojciech Kruczek – student
Wydział III – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl – przewodniczący
 • prof. ndzw. dr hab. Andrzej Gębski
 • prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Płużek
 • dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC
 • dr Zuzanna Elster
 • dr Rafał Grząka
 • Katarzyna Stasiewicz – studentka
 • Przemysław Wojciechowski – doktorant
Wydział IV – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Jolanta Janucik – przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Piotrowski, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz
 • prof. dr hab. Robert Cieśla
 • prof. dr hab. Małgorzta Marczewska
 • prof. dr hab. Mikołaj Moroz
 • dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC
 • Paulina Tuzińska – studenta
 • mgr Marcin Wortmann – doktorant
 • mgr Gaosheng Duan – doktorant
Wydział V – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC – przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • dr Klaudia Carlos-Machej
 • dr hab. Dariusz Zimnicki
 • Damian Skowroński – student
Wydział VI – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. dr hab. Witold Osiński – przewodniczący
 • dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
 • dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza
 • dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela
 • dr Tomira Rogala
 • mgr Igor Szymański
 • Ewa Wrzesińska – studentka
Wydział VII – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Piotr Reichert
 • dr Paweł Chomczyk
 • mgr Ewa Białokozowicz
 • Małgorzata Piotrowska – studentka
4/03/2013

Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia

W dniu 04.03.2013 JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak, w związku z wdrożeniem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wprowadził Politykę zapewnienia jakości kształcenia w UMFC. Autorem dokumentu jest Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, działająca od 7 stycznia 2013 roku. Polityka zapewnienia jakości kształcenia w UMFC, oprócz planu działań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, definiuje pojęcie “jakości kształcenia”, które w UMFC rozumiane jest w następujący sposób:
 • dolna granica, której nie można przekroczyć, określona każdorazowo w wymaganiach na poziomie sylabusów, opisów specjalności i programów kształcenia,
 • dążenie do doskonałości i nieustanne podnoszenie poziomu (wysoka jakość),
 • różnica powstała w wyniku procesu dydaktycznego, któremu podlega student w stosunku do poziomu, który prezentował na egzaminie wstępnym.

Załącznik w pdf: Obwieszczenie nr 1-2013-wprowadzenie Polityki zapewnienia jakości kształcenia

30/01/2013

Projekt Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC

30 stycznia 2013 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powołanej zarządzeniem Rektora UMFC nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem Polityki Zapewnienia Jakości w UMFC. Po wymianie spostrzeżeń i dokonaniu niezbędnych poprawek  dokument przyjętą pod nazwą Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. W takim kształcie zostanie on przedłożony Rektorowi UMFC, celem jego uchwalenia.

Załącznik w pdf: Notatka z zebrania UKZJK-30-01-2013


Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno