2/10/2017

Katalog przedmiotów fakultatywnych w roku akademickim 2017-2018

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych – wersja z dnia 13 grudnia 2017 r.

1/03/2017

Kierunkowe/Specjalnościowe efekty kształcenia

W związku z koniecznością opracowania opisów przedmiotów składających się na poszczególne programy kształcenia, przygotowano opisy efektów kształcenia dla wszystkich kierunków/specjalności prowadzonych na UMFC.

czytaj więcej »

14/10/2016

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2016-2017

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
1/10/2015

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2015-2016

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych – wersja 2 z dnia 13/10/2015.
1/10/2014

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2014-2015

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
7/10/2013

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2013-2014

W załączeniu plik: katalog przedmiotów fakultatywnych.
10/01/2013

Formułowanie opisów modułowych efektów kształcenia – prezentacja

09 stycznia 2013 roku o godz. 11.00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego odbyło się zebranie informacyjne dla wszystkich P.T. Pedagogów UMFC, które prowadził prorektor ds. dydaktyki prof. zw. Andrzej Banasiewicz, dotyczące formułowania opisów modułowych efektów kształcenia. Materiał z zebrania w formie prezentacji przygotowanej przez dra Michała Sławeckiego znajduje się poniżej.

Plik:

10/01/2013

Opis przedmiotu

W dniu 08.01.2013 prorektor ds. dydaktyki prof. zw. Andrzej Banasiewicz zatwierdził wzór Opisu przedmiotu, obowiązujący w całej Uczelni dla przedmiotów i modułów. Służy on do opisu poszczególnych modułów na poziomie przedmiotów. Opis przedmiotu należy sporządzić osobno dla każdego poziomu kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia), posługując się zamieszczonym poniżej Przewodnikiem. W celu ułatwienia pracy przygotowano wzorcowy Opis przedmiotu dla przedmiotów prowadzonych na kierunku Muzyka Kościelna: Historia, teoria i semiologia gregoriańska; Śpiew liturgiczny – seminarium; Zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej.

Pliki:


Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno