BEZPIECZEŃSTWO

Aktualności

Przygotowania obronne 

Zarządzanie kryzysowe

Powszechna samoobrona i ochrona zabytków

Dokumenty, materiały i profilaktyka w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 37) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 375 w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst ujednolicony  10 kwietnia 2020 r.opracowany na podstawie – z. U. poz.511, 528 i 643
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – poz 403
 7. Zarządzenie Rektora UMFC nr 17/2020 z dnia 3 marca 2020 r.
 8. Zarządzenie Rektora UMFC nr 18/2020 z dn. 10 marca 2020 r.
 9. Zarządzenie Rektora UMFC nr 19/2020 z dn. 11 marca 2020 r.
 10. Zarządzenie nr 21/2020 z dn. 26.03.2020 w sprawie trybu pracy w UMFC w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19
 11. Zarządzenie nr 23/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 12. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV‑2 wśród członków społeczności UMFC
 13. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora UMFC z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMFC
 14. Zarządzenie nr 25/2020 Rektora UMFC z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania czynszu najmu lokali w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 15. Zarządzenie nr 26/2020 Rektora UMFC z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMFC
 16. ORDINANCE no. 19/2020 of 11.03.2020 on the on prevention of the spread of the COVID-19 virus among members of the FCUM community
 17. Komunikat nr 1 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 18. Komunikat nr 2 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 19. Komunikat nr 3 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 20. Rekomendacja MNiSW
 21. Informacja GIS dla Uczelni
 22. Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-6
 23. Rozporządzenie Ministra NiSW sprawie Ograniczenia działalności Uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 i nowy termin na wprowadzenie  danych do POL-on
 24. Instrukcja działania umożliwiająca bezpieczną realizację zajęć i indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni
 25. Szczegółowe zasady dla pracowników UMFC

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach Artystycznych Organizowanych przez UMFC [pdf]

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez UMFC [pdf]

Wzór oświadczenia [pdf]

 

Zasady postępowania i podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

 1. Jak chronić siebie i swoich bliskich
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
 3. Wykaz telefonów i linków
 4. Plakaty Jak zapobiegać zakażeniu Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia
 5. Zasady postępowania

 

 


ostatnia modyfikacja: 21/09/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno