Fotoreportaż z koncertu Krzysztof Komeda in memoriam

11. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne DZIEKANKA 2011
24 sierp­nia 2011 r., Sala Kon­cer­towa im. Józefa Elsnera

Wyko­nawcy: Paweł Gusnar – sak­so­fony, Tomasz Filip­czak – for­te­pian, Piotr Rodo­wicz — kontrabas

W pro­gra­mie: utwory Krzysz­tofa Komedy (1931−1969) (oprac. T. Filip­czak, P. Gusnar)


ostatnia modyfikacja: 24/05/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno