Omówienie i fotoreportaż z Sesji Naukowej
Kształcenie słuchu – Dokonania – Perspektywy

2-3 kwietnia 2011 r.

W dniach 2-3 kwietnia w Audytorium im. K. Szymanowskiego odbyła się Sesja naukowa „Kształcenie słuchu – Dokonania – Perspektywy” zorganizowana z okazji 15-lecia działalności Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu.
Jej celem było zapoznanie szerszego grona osób z genezą, strukturą i dotychczasowym dorobkiem Katedry, która zrzesza specjalistów z zakresu kształcenia słuchu z siedmiu wyższych uczelni muzycznych w Polsce. Obrady otworzył rektor UMFC prof. Stanisław Moryto, który podkreślił dokonania Katedry i życzył jej dalszych sukcesów. Prof. Danuta Dobrowolska-Marucha w referacie wprowadzającym nakreśliła historię powstania Katedry, scharakteryzowała zespoły pedagogów z poszczególnych uczelni, oraz przedstawiła obszary działalności naukowej, dydaktycznej i konsultacyjnej w minionym 15-leciu. W przerwie konferencji podjęto zaproszonych gości lampką wina w Sali Senatu. Toast wygłosił prorektor ds. dydaktycznych prof. Ryszard Cieśla. Wieczorem po pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie członków i sympatyków Katedry w klubie „Gama”. Na zakończenie konferencji członkowie Katedry wyrazili podziękowania dla prof. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, która kieruje Katedrą od momentu jej powstania, za przyczynienie się do integracji środowiska i inspiracje dla wielu inicjatyw naukowych i dydaktycznych.
Sesji towarzyszyła wystawa dokumentująca całokształt działalności Katedry (do obejrzenia we foyer Sali Koncertowej). Przedstawiono na niej m. in. kronikę działalności Katedry, publikacje z zakresu kształcenia słuchu, plakaty i zdjęcia z konferencji naukowych.
Zorganizowano również dwa stoiska wydawnicze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.
Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników. Obecni byli: profesorowie UMFC i innych uczelni, m.in. Jerzy Bauer, Ludwik Bielawski, Maria Manturzewska, Andrzej Rakowski, Krzysztof Szlifirski, Nikodem Wołk-Łaniewski, Andrzej Miśkiewicz, Wojciech Jankowski, Barbara Kamińska, dyrektor Europejskiego Centrum Muzycznego im. K. Pendereckiego – Adrianna Poniecka-Piekutowska, przedstawiciele CEA i CENSA, nauczyciele szkół muzycznych, studenci.

Program Sesji (pdf)


ostatnia modyfikacja: 24/05/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno