Wręczenie Grand Prix Rektora

22 lutego 2011 r.

Pod­czas uro­czy­stych Obcho­dów Święta Uczelni w dniu 22 lutego 2011 r.  wrę­czono Grand Prix Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Chopina. Syl­wetki tego­rocz­nych lau­re­atów nagrody Grand Prix Rek­tora przedstawił pro­rek­tor ds. arty­stycz­nych prof. Roman Lasocki. Prof. Sta­ni­sław Moryto wyróż­nił tą nagrodą:


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno