Wręczenie Medalu Magna cum Laude

22 lutego 2011 r.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wręczył Medal Magna cum Laude absolwentce Wydziału Instrumentalnego UMFC Kamili Wąsik-Janiak. Sylwetkę wyróżnionej przedstawiła prorektor ds. studenckich i kontaktów zagranicznych UMFC dr hab. Jagna Dankowska.

Medal Magna cum Laude ustanowiony został decyzją Senatu naszej uczelni przed dwunastu laty, w roku 1999. Nadawany jest przez kapitułę, w skład której wchodzą byli rektorzy, pod przewodnictwem Jego Magnificencji aktualnie sprawującego urząd. Medal może zostać przyznany najwybitniejszemu absolwentowi, który ukończył studia w danym roku akademickim, wybranym spośród wszystkich, którzy studia wówczas ukończyli. Dla uzyskania tego zaszczytnego wyróżnienia nie jest wystarczające otrzymanie dyplomu ukończenia studiów z ocena celującą. Wymagane są również udokumentowane, znaczące  osiągnięcia poza uczelnią.

Medal magna cum Laude, oznaczony numerem 1 nie został przyznany, pozostaje w uczelni.  Powodem takiej decyzji jest chęć ciągłego przypominania, iż najwybitniejszym absolwentem warszawskiej uczelni muzycznej, obecnie uniwersytetu,  jest Fryderyk Chopin.  Egzemplarz, tego przepełnionego symbolicznymi znaczeniami medalu prezentowany jest z okazji okolicznościowych wystaw w Uczelni.

Dwudziestu dotychczasowych laureatów medalu Magna cum Laude to wybitni artyści rozsławiający muzykę polską w świecie. Wśród nich znajduje się dziesięciu  absolwentów wydziału instrumentalnego, sześciu śpiewaków, kompozytor, dyrygent i dwoje pianistów.

W tym roku szacowna kapituła przyznała Medal Magna cum Laude Pani Kamili Wąsik-Janiak absolwentce  – dyplom z wyróżnieniem – klasy skrzypiec prof. Romana Lasockiego. „Pani Kamila Wąsik jest jednym z najciekawszych talentów wiolinistyki polskiej w latach ostatnich” – tę opinię jednego z najwybitniejszych mistrzów pedagogiki światowej – prof. Zakhara  Brona – wypowiedzianą po otrzymaniu przez Kamilę Wąsik II nagrody na Konkursie im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w 2006 roku należy traktować jako wizytówkę muzyczną wybitnej skrzypaczki. Wizytówkę,  która zaowocowała licznymi koncertami w szeregu polskich filharmonii z takimi znakomitymi dyrygentami jak m. in.: Mirosław Bluszczyk, Jerzy Salwarowski, Wojciech Rajski i Marek Pijarowski. W nadchodzącym sezonie koncertowym na zaproszenie dyrektora Filharmonii Narodowej prof. Antoniego Wita młoda artystka wykona recital skrzypcowy w warszawskiej Filharmonii. Koncertuje również zagranicą. Odnosząc wszędzie ogromne sukcesy.

Pani Kamila Wąsik-Janiak poza wspomnianą nagrodą legitymuje się wieloma nagrodami w znaczących konkursach skrzypcowych w Polsce i zagranicą. Warto wymienić choćby  I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi. (2009). Dzięki fundacji Banku Société Générale nagrała płytę z muzyką Szymanowskiego i Ravela. Dokonała kilku prawykonań muzyki polskich kompozytorów współczesnych. Dwukrotnie otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005 i 2009). Jest stypendystką Prezydenta Miasta Gdańska  za wybitne osiągnięcia (2009) 0raz laureatką prestiżowego stypendium Młoda Polska przyznawanego przez MKiDN (2007).

Znakomite wyniki w nauce i pierwsze miesiące pracy Pani Kamili Wąsik – Janiak na stanowisku asystentki świadczą o jej wzorowym i odpowiedzialnym stosunku do obowiązków artystycznych, naukowych i –pedagogicznych wobec naszego Uniwersytetu.

Rekomendację do uhonorowania Pani Kamili Wąsik-Janiak medalem Magna Cum Laude złożył w imieniu Katedry Instrumentów Smyczkowych jej  kierownik Pan Prof. Konstanty Andrzej Kulka.

Gratuluję bardzo serdecznie laureatce otrzymania Medalu.

dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC
prorektor ds. studenckich i kontaktów zagranicznych UMFC


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno