Wręczenie stypendiów Pro Polonia Society

4 października 2011 r.

Sty­pen­dia Fun­da­cji Pro Polo­nia Society to 10 gran­tów, z któ­rych każdy ma kore­ań­skiego patrona. Sty­pen­dia pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego 2011/2012 wrę­czali Pro­rek­tor ds. dydaktyki, prof. Ryszard Cieśla i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae.
W roku 2012 również przewidziane jest przyznanie stypendiów wyróżniającym się studentom.

Tego­roczni sty­pen­dy­ści to:


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno