Wystąpienie Rektora prof. zw. Ryszarda Zimaka

22 lutego 2013 r.

Pani Minister!
Doktorzy Honoris Causa!
Panie i Panowie Dyrektorzy!
Wasze Magnificencje!
Wysoki Senacie!
P.T. Pedagodzy, Pracownicy i Studenci naszej ponad 200.letniej Almae Matris!
Drodzy Goście!
Panie i Panowie!

Dzień 22 lutego każdego roku został ustanowiony przed wielu laty przez Senat Świętem naszej Uczelni.
Zapis w paragrafie 13 Statutu brzmi, cytuję:
Święto Uniwersytetu – 22 lutego – dzień przyjęty, jako data urodzin Fryderyka Chopina – patrona Uniwersytetu.

Proszę nie oczekiwać w tym miejscu rozstrzygnięcia dylematu, kiedy naprawdę urodził się Fryderyk Chopin: 22 lutego 1810 roku – jak napisano w księgach metrykalnych Kościoła pod wezwaniem Św. Rocha i Jana Chrzciciela w Brochowie, czy 1 marca 1810 roku, jak według biografów mówił sam Fryderyk, jego Matka i Rodzina.

W gruncie rzeczy nie jest to istotne. Umiłowaniem wszystkich pokoleń polskich artystów muzyków i – jak sadzę – podziwem i fascynacją całego świata cieszy się Jego muzyka. Obdarowani talentem Geniusza Wszechczasów, jako społeczność akademicka najstarszej polskiej uczelni muzycznej czujemy się szczęśliwi, że w tych symbolicznych dzisiaj murach naszej ,,Almae Matris” przebywał mistrz – Józef Elsner i jego uczeń – Fryderyk Chopin – nasz Patron.

Co do mistrza i ucznia ciekawe wydaje się dziś przypomnienie słów Józefa Elsnera skierowanych z Warszawy w liście do Fryderyka 13 listopada 1832r., nie tylko sławnego pianisty, ale i kompozytora.

,,W nauce kompozycji nie należy podawać przepisów, szczególniej uczniom, których zdolności są widoczne; niech sami je wynajdą, by mogli niekiedy sami siebie przewyższyć, niech mają środki znalezienia tego, czego jeszcze nie znaleziono.
W mechanizmie sztuki, w posunięciu się nawet w części jej wykonawczej nie tylko trzeba, żeby uczeń zrównał się z mistrzem swoim i przeszedł go, ale żeby jeszcze miał i coś własnego, czym by także mógł świetnieć.

Granie na instrumencie nawet najdoskonalsze, np. Paganiniego na skrzypcach, Kalkbrennera na fortepianie, ze wszystkim, czym ono czaruje, czy to przez charakter właściwy instrumentu, czy to przez oryginalność kompozycji zastosowanej do uwydatnienia i podniesienia jego przymiotów — granie to, samo w sobie uważane, jest tylko (jako) środek na polu muzyki, jako mowy uczuć.

(…)

Nie można doradzać uczniowi zbyt długiego zajmowania się jedną metodą, manierą, jednego narodu smakiem itd. To, co jest prawdziwym i pięknym, nie powinno być naśladowanym, lecz doświadczonym według swoich praw własnych i wyższych.

Za wzór (jako non plus ultra) ani człowiek, ani naród służyć nie powinien; tylko wieczna i niewidzialna natura jest nim w sobie i zawiera go.

Ludzie i narody dostarczają tylko przykładów, które mniej więcej szczęśliwie się udały. Na koniec, jednym słowem: to, w czym artysta (zawsze korzystający ze wszystkiego, co go otacza i uczy) zadziwia współczesnych, tylko mieć może z siebie i przez doskonalenie samego siebie. Bo przyczyna tego i jego prawdziwie zasłużonej chwały tak w teraźniejszości, jak i w potomności nie jest inna, jak jego genialna indywidualność żyjąca w jego dziełach kunsztu”.

Przy tak doniosłej okazji, jaką tworzy dzisiejsza uroczystość Święta Uczelni pragnę powiedzieć choć kilka słów na temat aktualnych prac czynionych w naszym Uniwersytecie.

Dobiega końca pół roku mojej działalności jako rektora wybranego w demokratycznych wyborach na kadencję lat 2012–2016.
Przejmując Uczelnię w mojej trzeciej już kadencji, przejąłem wszystkie zobowiązania poczynione przez poprzednie władze, kontynuuję rozpoczęte prace i podejmuje nowe wyzwania, chcąc nasz Uniwersytet uczynić uczelnią nowoczesną, dającą najlepsze warunki tak nauczającym pedagogom jak i nauczanym studentom.
Największe zmiany poczyniłem w administracji Uczelni na stanowiskach kanclerza, wice-kanclerzy i administratora gmachu na Wydziale Instrumentalno–Pedagogicznym w Białymstoku. Zmodernizowałem Biuro Rektora i Senatu, powołałem nowe działy i stanowiska. Mamy nowego szefa DS. Dziekanka, Działu Informatyki, nowe Biuro Karier.
Zaprosiłem do współpracy osoby kompetentne, zaangażowane i chcące pracować dla dobra Uczelni. Ich praca zaczęła już przynosić dobre efekty. Jakie? Np. uzyskanie środków na prace projektowe studiów do nagrań na Wydziale Reżyserii Dźwięku, jako przygotowanie do ich remontu. Uzyskano też środki na zakup instrumentów.
Dzięki przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a szczególnie Pani Podsekretarz Stanu – dr Moniki Smoleń, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej prof. Wiktora Jędrzejca, Radcy Ministra Maksymiliana Celedy oraz pracowników Departamentu, istnieją poważne szanse na rozpoczęcie prac nad nadbudową gmachu Uniwersytetu w Warszawie i budowy budynku dydaktycznego w Białymstoku. Informacje o budżecie na rok bieżący w sprawie planowanych inwestycji nadeszły wczoraj. Są pomyślne! Bardzo dziękuję Pani Minister!

Co do naszej posiadłości przy ul. Dobrej, tak jak wcześniej zapowiadałem, chcielibyśmy utworzyć tam Multimedialne Centrum Dydaktyki Artystycznej, dostępne dla studentów naszej Uczelni, uczelni muzycznych w Polsce, także dla studentów i pedagogów zagranicznych. Jestem przekonany, że po zakończeniu procedur w sprawie dotacji unijnych będziemy mogli wystąpić o środki z Unii Europejskiej przy wsparciu naszego Mecenasa MKiDN dla realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

A tymczasem, mimo wszystko, nie rezygnujemy z dobrej dydaktyki, osiągnięć artystycznych naszych studentów, sukcesów naszych pedagogów. Wyzwań jest wiele, że wymienię na przykład rok 2015 i zbliżający się kolejny, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Pragnę dzisiaj gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Pedagogom i Pracownikom Uczelni, którzy od wielu lat nie szczędzą wysiłku w codziennej pracy na rzecz naszej wspólnej Uczelni. Widziałem to w poprzednich kadencjach, widzę Ich trud i wysiłek dzisiaj. Często niedostrzegany i nigdy niezapłacony. Pragnę Wam wszystkim się pokłonić i proszę: nie ustawajmy. Nasza ,,Alma Mater” to wielkie dzieło, a jej pomyślność zależy od działania całej społeczności akademickiej.

Drodzy Studenci! Nie trwońcie czasu. Zdobywajcie wiedzę i umiejętności jak najpilniej. Dziś liczą się tylko najlepsi. Bądźcie nimi!

Dziękuję za uwagę.


ostatnia modyfikacja: 11/03/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno