dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

Aleksander Kościów urodził się w 1974 w Opolu. W roku 1993 rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, zaś w roku 1994 w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego. Oba kierunki ukończył w roku 1998 (studia kompozycji z wyróżnieniem). Ponadto studiował na Uniwersytecie Warszawskim – etnografię (Katedra Etnografii i Antropologii Kulturowej, 1995/1996) oraz filologię klasyczną z polonistyką (Wydział Filologii Klasycznej oraz Wydział Polonistyki, 1999-2000).

Od roku 1998 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni – na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, jego głównym przedmiotem wykładowym jest kontrapunkt (dla studentów kompozycji według autorskiego programu). Ponadto wykładał kompozycję jako visiting professor na Keimyung University w Taegu (Korea Południowa, 2009, 2014-2015), dawał też wykłady, prowadził zajęcia z kompozycji i wykonawstwa muzyki współczesnej na kursie Jeunesses Modernes w Weikersheim i Monachium (Niemcy, 2003) oraz na San Diego State University w San Diego (USA, 2006). Laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Fundacji Fulbrighta (2005). W 2007 roku uzyskał stopień doktora (promotor – prof. Marian Borkowski), a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego.

Jego utwory były wykonywane na festiwalach, koncertach i imprezach muzyki współczesnej w Polsce (m.in. Międzynarodowy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Musica Polonica Nova, Warszawskie Spotkania Muzyczne i in.) oraz za granicą (Francja, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Rosja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy). Współpracował z Joe’m Alterem, amerykańskim choreografem baletu współczesnego, licznymi kwartetami smyczkowymi (m.in. Royal, Wilanów, Camerata, NeoQuartet, Kronos), chórami i zespołami (m.in. Kwartludium, Cellonet, Zespół Wokalny Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, London Sinfonietta, Hebrides Ensemble, ProModern).

Ponadto jest autorem tekstów o muzyce (m.in. jako stały współpracownik opolskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Strony”), powieści „Świat nura” (Muza 2006), „Przeproś” (Muza 2008), nominowanej do Paszportu „Polityki”, „Lecą wieloryby” (Znak 2010) oraz opowiadań.

Jest członkiem ZKP, ZAiKS i Akademii Fonograficznej.

W kadencji 2016-2020 peł­ni funk­cję prorektora ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno