dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2002 roku uzyskała dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei, w klasie Andrei Marcona. Studia obejmowały także pracę pod kierunkiem Jespera B. Christensena i Jörga-Andreasa Böttichera, autorytetów w dziedzinie realizacji basso continuo. W 1999 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Leszka Kędrackiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

W 2009 roku, na podstawie  przed­sta­wio­nej roz­prawy dok­tor­skiej, sta­no­wią­cej dzieło arty­styczne pt. Charakterystyka twórczości Johanna Gottlieba Goldberga na tle kompozycji jemu współczesnych, uzy­skała sto­pień dok­tora sztuki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej – instru­men­ta­li­styka. W maju 2014 r. Rada Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przyznała jej stopień doktora habilitowanego.

W 2009 i 2013 roku została wyróżniona przez czytelników ,,Gazety Wyborczej” nagrodą Sztorm Roku. W 2008 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wielu zagranicznych fundacji. W 2003 roku uzyskała III nagrodę Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej Van Vlaanderen w Brugii (Belgia), wraz z kierowanym przez siebie zespołem Esperanto. Jest finalistką konkursów klawesynowych w Warszawie (1998) i Budapeszcie (2000). Jako pianistka była laureatką I nagrody Konkursu Muzyki Kameralnej w Gdańsku w roku 1993 i pierwszego wyróżnienia w Konkursie Muzyki Kameralnej we Wrocławiu w 1994 roku. Laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Odbyła wiele kursów mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Christiane Jaccottet, Petera Holmana, Ketila Haugsanda, Marka Krolla, Andreasa Staiera, Geoffrey’a Lancastera, Nicholasa Parle’a. Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Z zespołem tym dokumentuje muzykalia w serii „Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska” (DUX, Sarton).

Jako dyrygent zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima prowadziła prawykonania kompozycji ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.  Dużą część działalności poświęca również wykonawstwu współczesnej muzyki pisanej na klawesyn, dokonując wielu prawykonań. W 2010 roku ukazała się jej debiutancka solowa płyta z Wariacjami Goldbergowskimi J.S. Bacha (Sarton), która w 2011 roku otrzymała dwie nominacje do nagrody fonograficznej „Fryderyk”. W 2012 roku wydane zostało premierowe nagranie trzech koncertów klawesynowych Johanna Jeremiasa du Graina, zmarłego w 1756 roku gdańskiego kompozytora i organisty, w uzupełnieniu którego powstała praca Koncerty klawesynowe Johanna Jeremiasa du Graina (?-1756) Kontekst historyczny, budowa i wybrane zagadnienia wykonawcze, opublikowana w 2013 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Alina Ratkowska jest pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Goldbergowskiego, zainicjowanego w Gdańsku w roku 2006. Pod jej kierunkiem odbywa się cyklicznie sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC.

Prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska jest członkiem Katedry Organów i Klawesynu UMFC.

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno