ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska


Fot. Marta Skotnicka-Karska

Kompozytorka, urodzona w 1968 r. w Warszawie.

Ukończyła studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w klasie prof. Włodzimierza Kotońskiego (dyplom 1996 z wynikiem bardzo dobrym). Jest adiunktem w macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia propedeutyki kompozycji i aranżacji, instrumentacji i czytania partytur na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz na Podyplomowych Studiach Kompozycji. Jest członkiem Katedry Edukacji Muzycznej UMFC, współpracownikiem Katedry Kompozycji . W latach 2012 – 2016 była Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Jest absolwentką Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych), w klasie Rytmiki B. Turskiej i K. Tomaszkiewicz oraz Improwizacji fortepianowej w klasie prof. S. Esztényiego. Prowadziła zajęcia improwizacji fortepianowej i instrumentalnej w AMFC, w szkołach muzycznych (m.in. w latach 1995-2009 w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego), oraz na warsztatach dla uczniów i nauczycieli; posiada tytuł nauczyciela mianowanego. Stypendystka ZAiKS (1999, 2001, 2012, 2015), MKiDN (2008, 2010) i IMiT (2012-13, 2014, 2015).

Jej utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wydawane (Norsk Musikforlag, PWM). Laureatka nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich – m.in. Nagrody Publiczności i wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa (Sankt Petersburg, 2012) i II nagrody na Konkursie „Mikołowskich Dni Muzyki” (Mikołów, 2013). Interesuje się także literaturą i piśmiennictwem muzycznym (publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej).

Jest członkiem ZAiKS, ZKP (od 2009 Sekretarz Oddziału Warszawskiego, od 2017 Członek Zarządu Głównego), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME) i Członkiem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”.

Ma w dorobku również współautorstwo kilku projektów multimedialnych, wpisujących się w ideę syntezy sztuk i powstałych we współpracy z artystami innych dziedzin. Uczestniczyła (w latach 2010-2013) w szkoleniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (projekt unijny, zakończony w czerwcu 2013).

W wyborach 2016 została wybrana na prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kadencja 2016-2020).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno