dr Emilia Dudkiewicz


fot. Krzysztof Kotynia

dr Emilia Dudkiewicz – muzykolog, teolog, bibliotekarz. Studia magisterskie odbyła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – w latach 2001–2006 w zakresie Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej (temat pracy magisterskiej: „Missa pro defunctis” Orlando di Lasso z 1578 r. Aspekt muzykologiczno-teologiczny; promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski, recenzent: prof. dr hab. Stanisław Dąbek), w latach 2004–2008 w zakresie Teologii Ogólnej (temat pracy magisterskiej: Muzyka jako miejsce doświadczenie Boga według nauczania Josepha Ratzingera-Benedykta XVI; promotor: ks. dr Marek Szymula, recenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański), uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W tej samej uczelni ukończyła Studium Pedagogizacji (2004–2006). W 2013 r., w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z najwyższymi notami ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Informacji Naukowej. W tym samym roku odbyła staż w  Bibliotece-Fonotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy starszego bibliotekarza. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół szeroko pojętej muzyki sakralnej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UMFC dra hab. Marcina T. Łukaszewskiego, poświęconą Feliksowi Rączkowskiemu.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (od 2009), w którym pełni funkcję sekretarza oraz członkiem Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego (od 2015) i Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (od 2016). Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz projektach badawczych (także jako ich inicjatorka i kierownik naukowy). Jest autorką dziesięciu haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, dwudziestu artykułów naukowych (publikowanych w punktowanych czasopismach – m.in. „Seminare”, „Aspiracjach” oraz przez wydawnictwa UKSW, UMFC, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Śląskiego, św. Wojciecha, Polihymnia i inne), blisko 200 artykułów popularnonaukowych oraz komentarzy koncertowych, programowych i omówień do płyt. Pracuje także jako redaktor, m.in. w redakcji naukowej cyklu Musica Intellectualis (UMFC). Współpracuje z Radiem Warszawa, dla którego w latach 2009–2013 przygotowała i zrealizowała ponad 120 audycji muzycznych (autorskie cykle: Sacrum w muzyce, Uchem Chopina, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpiewie gregoriańskim). Od 2013 r. jest wykładowcą Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Udziela się również podczas warsztatów i kursów muzycznych dotyczących muzyki sakralnej, szczególnie śpiewu gregoriańskiego, a także współpracuje z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Aktywnie łączy działalność naukową z artystyczną. Zainicjowała i zorganizowała szereg wydarzeń naukowo-artystycznych. Jako chórzystka współpracuje z takimi zespołami jak m.in.: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort, UKSW. Wzięła udział w licznych prawykonaniach, festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (zdobywając m.in. I miejsca na Concorso Polifonico Internazionale Gudio d’Arezzo czy Malta International Choir Festival) oraz nagraniach płyt CD (m.in.: Mahler, Symphony No. 8 ‘Symphony of a Thousand’, dyr. A. Wit, Naxos 8.550533-34; Moryto, Moryto Masses, dyr. K. Szymonik, DUX 0571; Aleksandra Kurzak: Bell Raggio – Rossini Arias, A. Kurzak, Warszawski Chór Kameralny, Sinfonia Varsovia, dyr. P. G. Morandi, Decca 478 5710). W 2015 r. ukazała się płyta rejestrująca jej autorski projekt: Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie, P. Gusnar – saksofon, MSG Clamaverunt Iusti, M. Sławecki – dyrygent, Ars Sonora ARSO-CD-59). Album uzyskał prestiżową nagrodę Fryderyk 2016 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna.


ostatnia modyfikacja: 04/05/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno