ad. dr Grażyna Paciorek-Draus


Fot. Adam Frankowski

Grażyna Paciorek-Draus – teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog, trener rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwentka studiów magisterskich w specjalności kompozycja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kompozycje zostały zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable nominowanych do nagrody ,,Fryderyki”.

Jest zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w neurodydaktyce muzycznej (efektywne metody uczenia się muzyki, techniki pamięciowe), rozwoju słuchu i wyobraźni muzycznej, a także budowaniu odporności scenicznej (praca z tremą, fizyczne i mentalne przygotowanie do występów estradowych). W kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje również edukacja poprzez twórczość (improwizacja i kompozycja dzieci i młodzieży) oraz rozwój osobowości artystycznej – dysertację doktorską poświęciła twórczości fortepianowej Tomasza Sikorskiego i osobowości tego kompozytora ukazanych w perspektywie Teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego.

Prelegent konferencji naukowych, współtwórca pionierskich projektów naukowo-artystycznych, autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX w. oraz pedagogiki muzyki.

Pracuje z kompozytorami, teoretykami muzyki, reżyserami dźwięku i instrumentalistami Prowadzi wykłady, szkolenia i autorskie warsztaty dla uczniów, studentów i nauczycieli szkół muzycznych. Jest członkiem Katedry Teorii Muzyki i liderem Międzywydziałowego Zespołu Pedagogów Kształcenia Słuchu.

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego („Szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie, juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla młodzieży, autorka programów nauczania i współautorka podstawy programowej przedmiotu Kształcenie słuchu w szkole muzycznej II stopnia, wychowawca laureatów konkursów muzycznych.
Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

Została wyróżniona licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne, w tym za aranżacje i twórczość poetycką.


ostatnia modyfikacja: 15/06/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno