dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

Katarzyna Szymańska-Stułka, teoretyk muzyki, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki.

Swoje zainteresowania badawcze skupia w obszarze teoretycznych zagadnień muzycznych w powiązaniu z tłem filozoficznym i kulturowym dotyczących dzieła muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich. Jest autorką książek Harnasie Karola Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła (1997) oraz Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika (2006), a także licznych artykułów problemowych, m.in. Dimensions of Time and Space in Music (2009), Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s Symphonies (2012), Das räumliche Wesen der Monodie in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (2012), Splendid isolation – kilka spojrzeń na styl twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni (2013), „Musica ecclesiastica nova” w analizie i interpretacji – „Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem” Dariusza Przybylskiego (2013), Theatre concept in music (2014), Dynamics and Speed: On the Essence of Beethoven’s Musical Space in the Piano Sonatas (2015), Forms of Musical Architecture in Polish Contemporary Music (2015), Symmetry of symbol, structure and sound in Arbor Cosmica by Andrzej Panufnik (2015).

Opublikowana w 2015 roku praca Idea przestrzeni w muzyce (2015) oraz obecnie przygotowywana jej kontynuacja Przestrzeń jako źródło strategii kompozytorskich stanowią próbę teoretycznego spojrzenia na kwestię muzycznej przestrzeni w świetle przemian, jakim podlegało jej rozumienie przez wieki. W jaki sposób przestrzeń świata i człowieka ujawnia swe działanie w kompozycji muzycznej i jak dynamiczne pole artystycznych działań tworzy – oto pytania, które wyznaczyły główne nurty tych rozważań.

 

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno