ad. dr hab. Leszek Lorent

Perkusista. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy’a. W latach 2006–2009 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów.

Regularnie bierze udział w festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flaneries Musicales w Remis, Festiwal Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Musica Polonica Nova. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Méditerranée, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki.

Artysta otrzymał liczne stypendia m.in: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Générale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, Stypendium Młoda Polska, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za osiągnięcia naukowe.

Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in.: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Miłosza Bembinowa, Tomasza Opałki, Aleksandry Gryki, Pawła Hendricha. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, niejednokrotnie będąc ich pomysłodawcą i kierownikiem naukowym, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej.

W 2012 roku artysta otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej (rozprawa doktorska Wybrane aspekty filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych Iannisa Xenakisa, Vinko Globokara i Marcina Błażewicza), zaś w 2016 tytuł doktora habilitowanego (dzieło artystyczne stanowiła płyta Kundalini. Lorent plays Błażewicz). Leszek Lorent jest autorem książek tematycznych – Szkice perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych wybranych twórców (wyd. Cultura Animi, 2014), oraz Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza (wyd. Cultura Animi, 2015). W kręgu jego naukowych dociekań i zainteresowań artystycznych znajduje się filozofia muzyki, muzyka stochastyczna Iannisa Xenakisa, zagadnienia polskiego sonoryzmu, pierwotne formy sacrum kształtowane przez dźwięki praperkusji (obrzędowość i rytualność muzyki perkusyjnej).

Leszek Lorent jest adiunktem macierzystej Uczelni, kierownikiem Studium Muzyki Nowej. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych Aspiracje, w Zagadnieniach Naukoznawstwa PAN oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą (łącznie ponad 17 pozycji). Dorobek fonograficzny Lorenta obejmuje kilkanaście płyt cd na których występuje jako kameralista oraz 3 płyty solowe:

Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów #ART oraz Stowarzyszenia Artystów Euforis.

Ważniejsze publikacje:

Więcej informacji www.leszeklorent.net


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno