dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki. Prowadzi zajęcia rytmiki, kompozycji ruchu, proseminarium metody Dalcroze’a oraz ekspresji muzyczno-ruchowej na różnych poziomach edukacji muzycznej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora UMFC w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, wcześniej Studium Emila Jaques-Dalcroze’a (2003–2007) i Zakładu Metod Edukacyjnych (2007–2013). Związana jest także z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.

Ważnym obszarem jej działalności od 1999 roku jest współpraca z Wydawnictwem Edukacyjnym Zofii Dobkowskiej „Żak”. Jest autorką części muzycznej kilku cykli podręczników edukacji wczesnoszkolnej, podręczników do ,,zerówki”, licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli (w sumie kilkadziesiąt pozycji) oraz redaktorem muzycznym 17 płyt stworzonych na zamówienie wydawnictwa. Prowadzi ożywioną działalność metodyczną (warsztaty muzyczno-ruchowe na terenie całej Polski) i działalność w zakresie upowszechnienia edukacji muzycznej, zwłaszcza związanej z metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Komponuje także piosenki dla dzieci (Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Edukacja Polska).

W sferze jej bezpośrednich zainteresowań leży zagadnienie możliwości przekazu istoty dzieła muzycznego poprzez ruch ciała. Zagadnienie to stanowi główny przedmiot rozważań przedstawionych w publikacji Muzyka, ruch, forma. Interpretacja ruchowa w metodzie Dalcroze’a jako środek przekazu formy dzieła muzycznego wydanej w 2009 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Prowadzi intensywną działalność organizacyjną na uczelni. Jako kierownik kolejno: Studium Emila Jaques-Dalcroze’a, Zakładu Metod Edukacyjnych, a następnie Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Organizuje liczne sesje naukowe, seminaria, wykłady oraz warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń pedagogów pracujących metodą Dalcroze’a.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno