Małgorzata Bisińska-Pawińska

Podczas studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki dwukrotnie otrzymałam stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w roku akademickim 1986/87 i 1987/88. W 1989 roku przebywałam na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Pécs na Węgrzech. Podczas pobytu w Wolnej Szkole Sztuki zapoznałam się z muzyczno-wizualną metodą F. Lantosa i M. Apagyi. Zebrane materiały wykorzystałam w swojej pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Szabolcs Esztényi.

Po ukończeniu studiów przez kilka lat miałam możliwość sprawdzenia ww. metody w praktyce. Prowadziłam zajęcia muzyczno-wizualne oraz improwizację fortepianową w podstawowej szkole muzycznej.

Jeszcze podczas studiów zostałam zaproszona przez Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej do współpracy jako pianistka-improwizatorka na zajęciach muzyczno-ruchowych. W latach 2000-2012 akompaniowałam do zajęć tańca narodowego na Wydziale Wokalnym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jestem zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, gdzie od 1991 roku prowadzę zajęcia z improwizacji fortepianowej. Przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie studentom specjalności rytmika i dyrygentura chóralnej. Od 1989 roku uczę również improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki w ZPSM im. Fryderyka Chopina.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczę w kursach krajowych i zagranicznych. W 2013 roku zostałam ekspertem Centrum Edukacji Artystycznej i współtworzyłam podstawę programową z zakresu improwizacji fortepianowej dla szkół muzycznych II stopnia.

 


ostatnia modyfikacja: 18/12/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno