ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Urodzona w Katowicach, ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w klasie organów Moniki Dąbrowskiej. Studiowała organy pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując dyplom z wyróżnieniem i tytuł magistra sztuki na podstawie wykonanych recitali oraz pracy dyplomowej na temat „Ochrona i konserwacja organów w Polsce – problematyka” (promotor – prof. Jerzy Gołos).

Studia w dziedzinie Ochrony Dóbr Kultury o specjalności konserwatorstwo odbyła w latach 1999-2004 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin magisterski w styczniu 2005 r. połączony był z prezentacją osiemnastowiecznego pozytywu szkatulnego, którego badania, dokumentacja i projekt konserwacji były tematem pracy, zaś przeprowadzona konserwacja – dodatkowym działaniem na rzecz ocalenia instrumentu.

W marcu 2011 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie instrumentalistyka, w specjalności gra na organach. Rozprawę doktorską poświęciła zagadnieniom kompromisu w wykonawstwie muzycznym i twórczości organowej i kameralnej Josefa Gabriela Rheinbergera.

Jest laureatką II miejsca w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów we Wrocławiu (1996) oraz II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (1999). Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą.

Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury (2003 i 2004) w związku z realizowanym programem katalogowania organów w Diecezji Siedleckiej.

Od 2002 roku jest pracownikiem Kurii Diecezjalnej Siedleckiej pełniąc funkcję wizytatora organistów oraz rzeczoznawcy do spraw instrumentów organowych. Z ramienia Kurii oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków prowadziła nadzory konserwatorskie przy remontach zabytkowych organów.

Od 2000 roku jest wykładowcą organoznawstwa i gry na organach w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, gdzie od lipca 2004 roku pełni funkcję dyrektora.

Małgorzata Trzaskalik Wyrwa jest również prezesem Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA zajmującego się popularyzacją organów i muzyki organowej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania problematyki związanej z ochroną i konserwacją zabytkowych instrumentów. W ramach działalności w Stowarzyszeniu organizuje Jesienno-zimowe Koncerty Organowe w Katowicach-Brynowie (1999-2013), Międzynarodowe Warsztaty Organowe na Dolnym Śląsku oraz konferencje, kursy i panele dyskusyjne na temat ochrony i opieki nad zabytkowymi instrumentami.

W latach 2008-2010 uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym zachowanych instrumentów Joachima Wagnera, związanym z prowadzonymi pracami konserwatorskimi przy odnalezionych w Pruszynie koło Siedlec organach tego autora z lat 1744-45 posiadających unikatowy, zachowany w oryginalnym stanie niezmienionym system transmisji. Obecnie właścicielem zabytku jest Diecezja Siedlecka. Prace zakończyły się w grudniu 2010 roku i od tej pory instrument ten cieszy się bogatym życiem koncertowym animowanym przez Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA.

Od 2006 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa prowadzi wykłady z organoznawstwa i kameralistyki organowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno