prof. UMFC dr hab. Maria Pokrzywińska

Kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog.

W latach 1975-84 studiowała w AMFC w Warszawie teorię muzyki (1975-80) oraz kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego (1979-84). Obie specjalności ukończyła otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. Od 1987 roku prowadzi działalność pedagogiczną w warszawskiej AMFC (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie na stałe związana jest z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Początkowo zatrudniona była jako asystent, następnie jako starszy asystent (od 1989), zaś w 1995 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie kompozycji. Od 1996 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Kompozycji, gdzie wykłada harmonię, ćwiczenia z harmonii, propedeutykę kompozycji i instrumentację. W latach 1996-2000 sprawowała funkcję Opiekuna Koła Naukowego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, inicjując i przeprowadzając w tym czasie wiele cennych przedsięwzięć, m.in. takich jak: organizacja Dni Wydziału I, organizacja wykładów otwartych, wyjazdy studentów Wydziału I na sesje naukowe i seminaria. Od 1992 roku redaguje zadania pisemne na egzaminy wstępne z harmonii (Wydział I, Sekcja Kompozycji), prowadzi również wykłady z harmonii na kursach przygotowawczych do UMFC. W latach 1995-1998 sprawowała funkcję konsultanta w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego MKiS. W ramach działalności pedagogicznej współpracowała z UKSW, prowadząc wykłady i ćwiczenia z harmonii w specjalności muzykologia (2000-2002).

Jest laureatką II nagrody (I nie przyznano) na XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów za utwór Rolling na kwintet dęty i 4 kwartety smyczkowe (Warszawa, 25 maja 1986, organizator konkursu – Zarząd Główny ZKP). W 2001 płyta XXI Century Polish Choral Music (Acte Préalable 0100) z jej utworem Cantate Domino uzyskała nominację do Nagrody Przemysłu Fonograficznego ,,Fryderyk 2001″.

Uzyskała również nagrody w dwóch innych dziedzinach swojej działalności: III nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich (Gdańsk 1984), za pracę Dysonansowość struktur IV rzędu a rozkład elementów akordu, oraz Nagrodę Rektora AMFC (II stopnia) za szczególne osiągnięcia w działalności pedagogicznej (1996).

Jej kompozycje wykonywane były w kraju, m.in. na takich festiwalach i imprezach, jak: Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Świętolipskie Wieczory Muzyczne, Ogólnopolski Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim, Zamojskie Dni Muzyki, ,,Młoda Muzyka Polska” w Szczecinie, Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki, Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej, Laboratorium Muzyki Współczesnej, II Forum Witolda Lutosławskiego, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie, ,,Conversatorium Organowe” w Legnicy, Festiwal ,,Gaude Mater” w Częstochowie, Spotkania Chórów Warszawskich ,,Cantate Domino” w Warszawie, ,,Cecyliada” w Policach, koncerty Katedry Kompozycji UMFC, Sympozja Kompozytorskie UMFC; a także za granicą, m.in.: w Wielkiej Brytanii (Festiwal ,,Polish Realities” w Glasgow), Włoszech (XXX Kongres ,,Pueri Cantores” w Rzymie), Niemczech, Węgrzech, Finlandii, USA, Argentynie, Brazylii, Chile, Urugwaju.

W dorobku naukowym posiada szereg referatów i wykładów poświęconych muzyce współczesnej oraz problemom techniki kompozytorskiej. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się harmonia. Jest autorką podręcznika do nauki harmonii praktycznej Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych (CEA, 2004). Zagadnieniom harmoniki poświęcone były także liczne wykłady, referaty, pokazy i lekcje otwarte prezentowane na sesjach naukowych, seminariach i kursach CEA. Do najważniejszych należą: Harmonika Oliviera Messiaena (kurs CEA dla nauczycieli harmonii, Olsztyn 1995), ,,Vingt Leçons d’Harmonie” Oliviera Messiaena (36 Sesja ,,Musica Moderna”, Łódź 2000), Wybrane zagadnienia z zakresu nauki harmonii w kontekście barokowych wzorców muzycznych (Łódź 2002), Zjawisko progresji w historycznym rozwoju harmoniki (seminarium dla nauczycieli muzyki regionu łódzkiego, Łódź 2002), Potencjał harmoniczny progresji chopinowskich (Łódź 2003), Aspekt praktyczny nauczania harmonii (seminarium dla nauczycieli harmonii regionu łódzkiego, Kutno 2004). Technika sekwencyjna w historycznym rozwoju harmoniki (Ogólnopolska Naukowo-Metodyczna Konferencja Harmoniczna, Łódź 2007), Dzieło muzyczne jako wzorzec do nauki harmonii (Warszawa 2006, Szczecin 2007, Białystok 2008).

Ważniejsze kompozycje


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno