ad. dr Miłosz Bembinow


Fot. Agata Fiech

Miłosz Bembinow – kompozytor, dyrygent, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor kompozycji chóralnych, oratoryjnych, a także muzyki filmowej i rozrywkowej. Jego utwory znalazły się na 30 płytach CD, spośród których dwie zostały wyróżnione „Fryderykiem”. Od blisko 20 lat animator życia muzycznego, działacz szeregu stowarzyszeń i fundacji – ostatnio m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Obecnie adiunkt w Katedrze Kompozycji UMFC. Przedmiot jego pracy doktorskiej stanowił utwór Amor vincit na mezzosopran, baryton, chór i orkiestrę oraz omówienie tego dzieła przez pryzmat specyfiki pracy kompozytora. Przedstawiona została geneza kompozycji oraz zagadnienia związane z wyborem i użyciem tekstu. Poruszone też zostały m.in. problemy jakie niesie ze sobą operowanie złożonym aparatem wykonawczym – np. szeroki wachlarz możliwości fakturalnych i brzmieniowych. W pracy pisemnej Miłosz Bembinow skoncentrował się także na umiejscowieniu utworu Amor vincit w kontekście historycznym i próbie odpowiedzi na pytanie jaka jest rola tego typu muzyki dziś – do jakiego odbiorcy może być adresowany świecki utwór o charakterze kantatowo-oratoryjnym u progu drugiej dekady XXI wieku.

W macierzystej uczelni, od października 2004 roku, dr Miłosz Bembinow prowadził m.in. takie przedmioty jak czytanie partytur, instrumentacja i propedeutyka kompozycji na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz czytanie partytur, instrumentacja i współczesne techniki kompozytorskie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i teorii Muzyki.

Więcej informacji: www.bembinow.com

e-mail: miloszb@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno