prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Studia w zakresie psychologii, pedagogiki i sztuki muzycznej.

Magisterium w zakresie psychologii uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Analiza procesu reedukacji dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania w 1967 roku. Magisterium w zakresie sztuki uzyskane w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na podstawie występu artystycznego i pracy Wychowawcza funkcja amatorskiego muzykowania zespołowego młodzieży w 1975 roku.

Doktorat w zakresie pedagogiki uzyskany na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Wychowawcza funkcja odbioru muzyki przez młodzież w 1974 roku. Habilitacja na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Tancerze polscy – problemy kształcenia i zawodu w 1988 roku.

Tytuł naukowy profesora uzyskany w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku, od 1999 roku profesor zwyczajny.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Kierownictwo Katedry Edukacji Muzycznej i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także członkostwo w Komisji Naukowej ds. doktoratów . Praca w Zarządzie Polskiej Sekcji International Society for Music Education, członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, członkostwo w European Association for Music in School, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współpraca z Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Animacji Kulturalnej, z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. W latach ubiegłych współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie działalności artystycznej.

Udział w kilkudziesięciu sesjach naukowych i kongresach dotyczących przede wszystkim pedagogiki muzycznej i wychowania przez sztukę.

Główne kierunki badań naukowych:


ostatnia modyfikacja: 05/04/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno