Kierunki studiów

UMFC, główne wejście

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe, staże artystyczne i kursy doszkalające. Studenci mają możliwość kształcenia się na sześciu wydziałach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w następujących kierunkach i specjalnościach:

Studia pierwszego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku


Studia drugiego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku

Stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia  w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina pro­wa­dzone są w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym (w zależ­no­ści od wydziału i specjalności).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia tytuł zawodowy magistra sztuki, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia – obowiązujący od 1 października 2017 r.
Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia – obowiązujący od 1 października 2016 r. (ze zmianą z dn. 10 stycznia 2017 r.)

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

Od roku akademickiego 2006/2007 UMFC prowadzi Studia doktoranckie środowiskowe (międzywydziałowe, wydziałów I, II, III, IV, V) w języku polskim, które od roku 2014 przyjęły dwie formy: stacjonarne i niestacjonarne.
W planach są Studia doktoranckie środowiskowe (międzywydziałowe, wydziałów I, II, III i V) w języku angielskim (niestacjonarne).

Studia doktoranckie środowiskowe – dokumenty i informacje

Studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych – obowiązujący od 1 października 2018 r.

Regulamin studiów podyplomowych – załączniki

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER MUZYKI

 

PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI
Informacja ogólna

Nabór na dwuletnie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2020 – V 2022) [pdf]

Rekrutacja 2019-2020, Rekrutacja 2018-2020, Rekrutacja 2017-2019, Rekrutacja 2016-2018, Rekrutacja 2015-2017, Rekrutacja 2014-2016, Rekrutacja 2013-2015, Rekrutacja 2012-2014, Rekrutacja 2011-2013

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII MUZYKI

Informacja ogólna

Nabór na dwuletnie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2020 – V 2022) [pdf]
Rekrutacja 2019-2020, Rekrutacja 2018-2020, Rekrutacja 2017-2019, Rekrutacja 2015-2017, Rekrutacja 2014-2016, Rekrutacja 2012-2014, Rekrutacja 2011-2013

Wydział Wokalno-Aktorski

Podyplomowe Studia Wokalne

Staże artystyczne

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STAŻE ARTYSTYCZNE

 

Informator dla kandydatów na staż artystyczny na rok akad. 2019/2020

Information for candidates for artistic training in 2019/2020

 

Kwestionariusz osobowy

Personal Questionnaire

 

Podanie o przyjęcie na staż artystyczny

Admission application for artistic training

 

Cennik opłat za świadczone usługi edukacyjne 2019/2020

Regulamin staży artystycznych – obowiązujący od 1 października 2018 r.


ostatnia modyfikacja: 29/05/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno