Rekrutacja 2020/2021

 

SZANOWNI KANDYDACI!

W trosce o wasz komfort podczas tegorocznej rekrutacji

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina organizuje dla was możliwość

testowego logowania do platformy ZOOM

przez trzy dni – w wyznaczonych godzinach – na każdym wydziale.

Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę!

Zadbajcie o komfort czasowy, sprzętowy i organizacyjny, swój oraz innych!

Pozwólcie nam też poznać wasze trudności i obawy :)

Szczegółowy grafik takich połączeń jest dostępny przez system IRK

i przesłany drogą mailową na skrzynki kandydatów.

Szczegóły TUTAJ [pdf].

 

Zapraszamy także do zapoznania się z instrukcją połączeń testowych ZOOM w UMFC [pdf]

Drodzy Kandydaci, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, informujemy o mogących wystąpić zmianach w zakresie terminów oraz sposobu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. Nasze działania podyktowane są troską o Wasze bezpieczeństwo oraz jednoczesną chęcią zapewnienia Wam możliwości udziału w rekrutacji na równych warunkach. Prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu on-line w sprawie rekrutacji!Dodatkowo wszystkim kandydatom na studia proponujemy konsultacje on-line z pedagogami naszej Uczelni. Na konsultacje będzie można umówić się bezpośrednio z pedagogiem, za pośrednictwem służbowego adresu e-mail: imię.nazwisko@chopin.edu.pl. Dokładny wykaz wszystkich pedagogów UMFC dostępny jest na stronie:
http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/wykladowcy

Zachęcamy jednocześnie do zadawania pytań dziekanom i kierownikom katedr, z możliwością umówienia się na spotkanie on-line poprzez platformę Zoom. 


Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra, dający możliwość kontynuowania nauki w szkołach doktorskich. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.Sprawdziany wiedzy i umiejętności nieobjętych zakresem egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Rektor Uczelni.

 


ostatnia modyfikacja: 02/07/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno