Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UMFC

Program ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków został opracowany przez profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego we współpracy z towarzystwem InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group.

Oferta obowiązuje od 14.11.2019r. do 30.11.2020r.

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina to dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie sprawności organizmu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.

Wysokość świadczenia określana jest na podstawie tabel uszczerbku na zdrowiu – 1% uszczerbku odpowiada świadczeniu w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia i dostępne warianty:

Jak się ubezpieczyć:

  1. Zapoznaj się z załączonymi dokumentami:
    1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
    2. Klauzula informacyjna RODO,
    3. Ulotka,
  2. Wybierz wariant.

 

Wykup ubezpieczenie przez innowacyjną aplikację EDU Plus NNW ONLINE

W aplikacji w szybki i łatwy sposób można się ubezpieczyć, opłacić składkę i otrzymać indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.

Wystarczy jedynie:

 

  1. Żyj dobrze ubezpieczony i w przypadku nieszczęśliwego wypadku – korzystaj z polisy zgodnie z załączonymi informacjami!

  

Kontakt:

 

Osoby do kontaktu ze strony UMFC:

Michał Przygoński, e-mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl,

Mateusz Banasiuk, e-mial: mateusz.banasiuk@stud.chopin.edu.pl.

 

Osoba do kontaktu ze strony InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group:

Katarzyna Witczak, e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

 

Osoba do kontaktu ze strony brokera ubezpieczeniowego: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:

Maria Brzeska, tel.: e-mail: osobowe@b-i-k.pl, (22) 622-05-42

 

Program został opracowany i wynegocjowany przez specjalistów z firmy Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., którzy po przeprowadzeniu analizy ryzyk, jak również po wypracowaniu wspólnych założeń, przedstawili propozycję programu, z którą wystąpili do najlepszych zakładów ubezpieczeniowych na rynku. Spośród przedstawionych ofert, po przedstawieniu rekomendacji brokerskiej, przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów dokonali wyboru najlepszej propozycji.

 

 


ostatnia modyfikacja: 15/11/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno