Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna

Projektodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Okres realizacji projektu: 1 luty 2010 r. – 30 sierpień 2013 r.
Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cel ogólny projektu: Dostosowanie kształcenia do wymogów nowoczesnego rynku sztuki

Celem projektu jest wdrożenie kształcenia w zakresie multimediów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej na studiach magisterskich UMFC i ASP, stymulowanie działań interdyscyplinarnych – plastyczno-muzycznych, aktualizację wiedzy kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt ma charakter dydaktyczny i kompleksowy obejmując swym działaniem także osoby spoza społeczności akademickiej, tj. nauczycieli szkół średnich.

Lider Projektu: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, tel./fax (0-22) 827 72 41 wew. 310; www.chopin.edu.pl
Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Napieralska, e-mail: napieralska@medialarts.pl
Z-ca Kierownika Projektu: dr Barbara Okoń-Makowska, e-mail: bomakowska@gmail.com

Partner Projektu: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa,  tel. (0-22) 320 02 00; www.asp.waw.pl
Reprezentant ASP w projekcie: prof. Wiktor Jędrzejec, e-mail: wiktor.jedrzejec@asp.waw.pl
Zespół Finansowy: Krakowskie Przedmieście 5, pokój 106, 1 piętro, Justyna Tyll, e-mail: justyna.tyll@asp.waw.pl, tel. (0-22) 320 02 22

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna POKL.04.01.01-00-172/09-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość dotacji: 2 999 947,40 PLN – 100%


ostatnia modyfikacja: 07/12/2017

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno