Sztuka

Działalność artystyczna

Uniwersytet jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego, które wynika zarówno z kształcenia studentów, jak i z działalności artystyczno-naukowej pedagogów. Celem działalności koncertowej uczelni jest popularyzacja dorobku artystycznego UMFC, ale także upowszechnianie muzyki wśród licznie przybywających do nas słuchaczy: nie tylko mieszkańców Warszawy.

W trzech cyklach koncertowych: środowym (g. 19:00, bilety – 15 zł), niedzielnym (g. 17:00, bezpłatne karty wstępu) i poniedziałkowym (g. 19:00, bezpłatne karty wstępu) na uczelnianej estradzie prezentowane są różnorodne wydarzenia artystyczne, poczynając od koncertów kameralnych, poprzez koncerty symfoniczne i oratoryjne, na spektaklach musicalowych, tanecznych i operowych kończąc. Prezentowane są także swobodniejsze formy przekazu artystycznego: cieszące się ogromnym powodzeniem koncerty big-bandu i orkiestry dętej, prezentacje jazzowe i world music, a także wydarzenia multimedialne, muzyka elektroniczna i komputerowa.

W Uczelni działa wiele zespołów artystycznych. Są to:

W ostatnim czasie powstają w uczelni nowe zespoły, w tym kameralne o charakterze impresaryjnym: Chopin University Chamber Orchestra, Chopin University Chamber Choir oraz zespół taneczny Chopin University Dance Company.

Wszystkie koncerty składające się na sezon artystyczny uczelni rejestrowane są archiwalnie przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku pod opieką ich pedagogów – niektóre z tych nagrań będą wydawane na płytach przez uczelniane wydawnictwo Chopin University Press. Na uczelnianej estradzie odbywa się ponadto wiele przedsięwzięć nieujętych w oficjalnym kalendarzu koncertowym uczelni, m.in. wynikających z inicjatyw studenckich (np. działalności Kół Naukowych, Samorządu Studenckiego) czy dodatkowych przedsięwzięć katedralnych i wydziałowych (np. koncerty wymienne z innymi uczelniami muzycznymi w kraju).

Od wielu lat w okresie wakacyjnym organizowane są w UMFC letnie festiwale:

W tym roku w Uczelni odbędzie się współorganizowany przez UMFC międzynarodowy program letni dla młodych wybitnie utalentowanych muzyków – Morningside Music Bridge, w ramach którego odbędą się lekcje indywidualne gry na instrumentach, a także liczne i zróżnicowane w charakterze koncerty.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Wraz z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Akademią Sztuk Pięknych Uczelnia prowadzi wspólny projekt pod nazwą Instytut Opery. Jest on unikalną w skali Polski, a także w skali Europy, przestrzenią naukowo-dydaktyczno-badawczą, związaną z żywiołem opery, rozumianym jako swoista kontynuacja idei teatralnych antycznej Grecji. Łączy studentów i profesorów wielu uczelni wokół tak pojętego terytorium opery.

Organizacją koncertów wpisanych w cykle: środowy, niedzielny i poniedziałkowy oraz przedsięwzięć letnich: festiwalu chopinowskiego odbywającego się na patio uczelni i festiwalu rozgrywającego się w zabytkowej scenerii dziedzińca Domu Studenckiego „Dziekanka” jest:

BIURO KONCERTOWE UMFC (pok. 207)
Zofia Malcolm (kierownik), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Kwiecień, Aleksander Zwierz, Jan Głębowski
KONTAKT tel./fax: (22) 827 72 49 lub tel. (22) 2789 235, e-mail: bk@chopin.edu.pl

Organizacją koncertów z udziałem studentów UMFC na zewnątrz Uczelni, na prośbę instytucji rządowych, kulturalnych i komercyjnych, ale również osób prywatnych zajmuje się:

BIURO KARIER UMFC (pok. 148)
Jacek Dziołak oraz Mateusz Stankiewicz
KONTAKT 784 088 104, e-mail: biurokarier@chopin.edu.pl

Organizacją Festiwalu i Kursu Muzycznego „Chopin–Górecki. Źródła i Inspiracje” zajmuje się:
Justyna Deka (pok. 222)
KONTAKT tel. (22) 2789 280, e-mail: justyna.deka@chopin.edu.pl

Informacji o możliwości komercyjnego wynajęcia sal koncertowych udzieli:
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (pok. 217)
Paweł Sroczyński, Monika Stankiewicz-Wiciak oraz Małgorzata Werelich
KONTAKT tel. (22) 827 83 05 lub (22) 2789 239, e-mail: dag@chopin.edu.pl

Materiały informujące o rozgrywających się w uczelni wydarzeniach artystycznych oraz wrażenia z koncertów znajdą Państwo także na portalach społecznościowych pod adresami: facebook.com/koncertyUMFC i instagram.com/koncertyUMFC.


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno