Telefony i adresy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Tel. centrali: (22) 827 72 41
www.chopin.edu.pl
e-mail: info@chopin.edu.pl
NIP 525-000-77-15, REGON 000275702

ALIOR BANK S.A.
SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

IBAN: 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270
dla wpłat w PLN / przetargi, wadia, kaucje, najem

IBAN: 02 2490 0005 0000 4600 5120 6690
dla wpłat w PLN / noclegi w DS Dziekanka – Krakowskie Przedmieście

IBAN: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
dla wpłat w PLN / dydaktyka, legitymacje, egzaminy, indeksy itp.

IBAN: 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699
dla wpłat w EUR

Rektor

tel. (22) 827 83 03, (22) 2789 255
e-mail: rektor@chopin.edu.pl

Prorektor ds. nauki

tel. (22) 827 83 10, tel. (22) 2789 224, e-mail: prorektor.nauka@chopin.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 254, (22) 2789 219, e-mail: prorektor.stud.dydakt@chopin.edu.pl

Prorektor ds. zagranicznych

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 238, (22) 2789 219, e-mail: prorektor-zagr@chopin.edu.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów

Inne telefony

Kanclerz: tel. (22) 827 83 09, (22) 2789 250, e-mail: sekretariat@chopin.edu.pl, kanclerz@chopin.edu.pl
Kwestor: tel. (22) 2789 273, e-mail: kwestor@chopin.edu.pl
Radca prawny: tel. (22) 2789 286
Administrator gmachu: tel. (22) 827 83 05, (22) 2789 263, e-mail: dag@chopin.edu.pl
Inspektor ochrony danych: e-mail: iod@chopin.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy: tel. (22) 827 83 05, (22) 2789 239,  (22) 2789 263
Dział Nauki i Wydawnictw: tel. (22) 2789 237, (22) 2789 309, e-mail: nauka@chopin.edu.pl, wydawnictwa@chopin.edu.pl
Biuro Koncertowe: tel. (22) 2789 235, e-mail: bk@chopin.edu.pl
Biblioteka: tel. (22) 2789 234 (pracownia), e-mail: biblioteka@chopin.edu.pl; w. 271 (wypożyczalnia), do składania zamówień e-mail: wypozyczalnia@chopin.edu.pl
Fonoteka: tel. (22) 2789 261, 294, e-mail: fonoteka@chopin.edu.pl
Dział Finansowo-Księgowy: tel. (22) 2789 240,  (22) 2789 266, e-mail: kwestura1@chopin.edu.pl
Kadry: tel.(22) 827 83 04, (22) 2789 342, e-mail: kadry@chopin.edu.pl
Dział Nauczania: tel. (22) 826 46 34, (22) 2789 212, e-mail: ewa.dzbik@chopin.edu.pl
Biuro Obsługi Sceny: bos@chopin.edu.pl
Dział Informatyki: tel: (22) 2789 338, e-mail: serwis@chopin.edu.pl
Portiernia i recepcja: tel. (22) 2789 247, (22) 2789 230
Dom Studenta ,,Dziekanka”: tel. (22) 826 51 94, 826 49 19, 826 40 11, e-mail: dziekanka@chopin.edu.pl

Biuro Rektora i Senatu: kierownik – Izabella Siwek (izabella.siwek@chopin.edu.pl), (info@chopin.edu.pl), mgr Izabela Sadurska (izabela.sadurska@chopin.edu.pl)

Sekretariat prorektorów: mgr Joanna Wejcman (foreign@chopin.edu.pl), mgr Magdalena Nagler biuro.rektora@chopin.edu.pl)

Sekretariat kanclerza: mgr Dorota Radowska (sekretariat@chopin.edu.pl)
Kancelaria Główna: (kancelaria@chopin.edu.pl)

Kadry i płace: kierownik – mgr Izabela Stępień (kadry@chopin.edu.pl)

Dział Administracyjno-Gospodarczy: administrator gmachu – mgr Paweł Sroczyński (dag@chopin.edu.pl)

Główny specjalista ds. zamówień publicznych: mgr Monika Stankiewicz-Wiciak (monika.stankiewicz-wiciak@chopin.edu.pl)

Specjalista ds. awansów akademickich: mgr Martyna Cinak-Modzelewska (martyna.cinak-modzelewska@chopin.edu.pl)

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+: mgr Emilia Lipka (erasmus@chopin.edu.pl)

Biuro Koncertowe: Kierownik – mgr Barbara Guran-Szeląg (bk@chopin.edu.pl)

Dział Nauczania: Kierownik – dr Ewa Dżbik (ewa.dzbik@chopin.edu.pl)

Dział Nauki: Kierownik – mgr Łucja Sala-Izdebska (nauka@chopin.edu.pl)

Dział Wydawnictw: Kierownik, Redaktor Naczelny – dr Emilia Dudkiewicz (emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl)

Dział Informatyki: Kierownik – mgr inż. Krzysztof Szymański (serwis@chopin.edu.pl)

Biuro Promocji: (biuro.promocji@chopin.edu.pl)

Biuro Karier: mgr Jacek Dziołak, mgr Mateusz Stankiewicz (biurokarier@chopin.edu.pl)

DS Dziekanka: Kierownik – mgr Grzegorz Pawlak (dziekanka@chopin.edu.pl)

NSZZ „Solidarność”

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Filia w Białymstoku
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny,
Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Centrala: tel. (85) 742 15 07, (85) 742 72 71
e-mail: filia@chopin.edu.pl
Biblioteka i Fonoteka: e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 20/02/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno