Kolegium Pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne powołano w 2019 r. jako jednostkę kontynuującą wcześniejszą działalność Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Długoletnim kierownikiem Studium była prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Kolegium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką umożliwiającą studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone w ramach Kolegium mają charakter fakultatywny dla wszystkich Wydziałów UMFC.

Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mają możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych po otrzymaniu zgody Rektora, odpłatnie, w ramach zajęć prowadzonych dla studentów.

Zajęcia w ramach Kolegium Pedagogicznego obejmują:

  1. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych
  2. dydaktykę przedmiotową
  3. przedmioty uzupełniające
  4. praktyki pedagogiczne

Program Kolegium Pedagogicznego UMFC 

Wybór metodyk Kolegium Pedagogicznego UMFC

Opłata za dyplom ukończenia Kolegium Pedagogicznego UMFC – 30 zł
Dla słuchaczy eksternistycznych opłaty wg cennika UMFC, tj. za przedmiot kończący się egzaminem – 300 zł, za przedmiot kończący się zaliczeniem – 150 zł, godzina praktyki – 10 zł

Nr konta 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 z dopiskiem MSP

Kierownik Kolegium Pedagogicznego – st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa, dyżur: 11:00 – 14:00 (wtorek)
Sekretariat – Małgorzata Kozłowska
Pokój 411 (II piętro), telefon: 22 2789 265
e-mail: msp@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno