Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Wokalno-Aktorski WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Wydział przygotowuje wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje nie tylko przedmioty zapewniające przygotowanie wokalne (śpiew solowy, praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), lecz także przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja), a także ogólnomuzyczne i humanistyczne. W celu umożliwienia studentom zdobywania doświadczenia wokalno-scenicznego Wydział współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Warszawską Operą Kameralną, na których scenach studenci realizują pełnowymiarowe spektakle operowe. Mają także możliwość brania udziału w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią. Wydział zatrudnia wykwalifikowaną kadrę wybitnych pedagogów posiadających niekwestionowany dorobek artystyczny i naukowy.

Od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci na studia II stopnia mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziekan:

prof. dr hab. Robert Cieśla

Prodziekan:

wykł. Tomasz Krezymon

Sekretariat:

sekretariat: mgr Katarzyna Kicman, mgr Agnieszka Ciesielska pokój 307, tel. (22) 2789 222, (22) 2789 249

e-mail: wokalistyka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 03/09/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno